راند selection 7 FEB

  • نویسنده: نیاتوس خوش سیما
  • ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
  • ۱۶:۵۹
  • مشاهده: ۰ بار
راند selection 7 FEB

نتیجه راند هفتم فوریه 2018 

نعداد دعوت نامه ها صادره  برای ویزای 189  تعداد 300 نفر و 489 تعداد 5 نفر بوده است